brancheord eventbranchen

Brancheordbogen du bør kende i eventbranchen

Foto: Canva

Eventbranchens terminologi kan være svær at forstå og finde rundt i. Derfor har vi samlet en lang liste med brugbare og relevante brancheord for kommende eventplanlæggere, eventproducenter og eventkoordinatorer. Uanset om du drømmer om at skabe fantastiske begivenheder som eventplanlægger eller arbejde bag kulisserne som en eventproducent eller noget andet, vil disse ord hjælpe dig med at forstå og tale branchens sprog bedre. Listen er i alfabetisk orden – god læselyst.

A/V-udstyr:

Lyd- og visuelle elementer, herunder mikrofoner, højttalere, projektorer osv., der er nødvendige for at facilitere arrangementet.

Afterparty:

En ekstra begivenhed eller fest, der finder sted efter hovedarrangementet, ofte for at give mulighed for mere uformel social interaktion.

Agenda:

En detaljeret tidsplan for arrangementets aktiviteter og præsentationer.

Bannere og skilte:

Store skilte eller bannere, der vises på eller omkring venue for at reklamere for arrangementet, angive retninger eller fremhæve sponsorer.

Billetkontrol:

Processen med at verificere gyldigheden af billetter ved indgangen til arrangementet.

Brandaktivering:

Strategier og aktiviteter, der fremmer en virksomheds eller et brands tilstedeværelse og engagement ved arrangementet.

Budgettering:

Processen med at fastsætte og administrere økonomien for arrangementet, herunder omkostninger og indtægter.

Bæredygtige materialer:

Brug af genanvendelige, miljøvenlige eller biologisk nedbrydelige materialer til dekorationer, emballage eller giveaways ved arrangementet.

Catering:

Mad og drikke, der serveres under arrangementet.

Crowd Control:

Crowd control refererer til planlægning og implementering af foranstaltninger for at styre menneskemængder og sikre sikkerheden under begivenheden. Dette kan omfatte adgangskontrol, sikkerhedspersonale og nødprocedurer.

Deltagerfeedback:

Indsamling og analyse af kommentarer, meninger og evalueringer fra deltagerne for at forstå deres oplevelser og forbedre fremtidige arrangementer.

Deltageridentifikation:

Brug af armbånd, badges eller andre identifikationsmetoder til at adskille deltagerne og give adgang til forskellige dele af arrangementet.

Deltageroplevelse:

Den samlede oplevelse, som deltagerne har under arrangementet, herunder alt fra registrering til netværksmuligheder og selve programmet.

Deltagertilmeldingssystem:

Et online system, der giver deltagerne mulighed for at registrere sig og betale for deltagelse i arrangementet.

Deltagertælling:

En optælling af antallet af mennesker, der deltager i arrangementet, ofte brugt til at evaluere arrangementets succes og planlægge fremtidige begivenheder.

Dress Code:

Specifikke retningslinjer for, hvordan deltagerne forventes at klæde sig til arrangementet, f.eks. formel, uformel eller tema-specifik påklædning.

Evaluering:

Processen med at vurdere succesen af arrangementet ved at indsamle feedback og data fra deltagerne og interessenter.

Event-app:

En mobilapplikation, der giver deltagerne adgang til programmet, kort over venue, netværksmuligheder og andre nyttige oplysninger om arrangementet.

Eventbudget:

Et eventbudget er en detaljeret oversigt over omkostningerne ved et arrangement. Det inkluderer udgifter til stedet, catering, underholdning, marketing, teknisk produktion og alle andre udgifter, der er forbundet med begivenheden. At have et klart budget er afgørende for at styre udgifterne og sikre, at arrangementet forbliver inden for sine finansielle rammer.

Eventkoordinator:

En eventkoordinator er en person, der er ansvarlig for at håndtere detaljerne og logistikken i et arrangement. Dette kan omfatte alt fra at kontakte leverandører, sikre, at alt udstyr er på plads, samarbejde med teammedlemmer og sikre, at tidsplanen overholdes. Eventkoordinatoren fungerer som den, der binder alle tråde sammen for at sikre en vellykket begivenhed.

Eventmanagement:

Eventmanagement er den omfattende proces med at planlægge, koordinere og udføre arrangementer. Dette inkluderer alt fra at definere målene for arrangementet, vælge det rigtige sted, koordinere logistikken, planlægge tidsplanen, administrere budgettet, markedsføre begivenheden og sikre, at den forløber gnidningsløst på selve dagen.

Front of House (FOH):

FOH-området er det område foran scenen ved et arrangement, hvor publikum normalt er placeret. Det inkluderer også lydteknikerens placering, hvor lyden mixes og kontrolleres for at sikre den bedst mulige lydoplevelse for publikum.

Hovedsponsorer:

De vigtigste virksomheder eller organisationer, der bidrager økonomisk eller med ressourcer til arrangementet og modtager primær eksponering og fordele.

Indholdsstyringssystem:

Et system til at organisere, redigere og distribuere indhold, såsom præsentationer, videoer og dokumenter, der bruges under arrangementet.

Indtægtsdrevne begivenheder:

Arrangementer, hvor hovedmålet er at generere indtægter, typisk gennem billetsalg, sponsorater eller salg af varer og tjenester.

Indtægtsstrømme:

Forskellige kilder til indtægt for arrangementet, såsom billetsalg, sponsorater, udstillergebyrer osv.

Keynote speaker:

En fremtrædende taler eller ekspert, der leverer en hovedtale eller præsentation under arrangementet.

Kravspecifikationer (RFP):

Dokument, der beskriver de nødvendige krav og forventninger til leverandører eller tjenesteudbydere til arrangementet.

Livestreaming:

Transmission af begivenheden i realtid via internettet, så personer, der ikke er til stede fysisk, kan se og deltage i begivenheden.

Logistik:

Koordinering af transport, indkvartering, udstyr og andre ressourcer til arrangementet.

Messestand:

Et udstillingsområde, hvor virksomheder eller organisationer præsenterer deres produkter, tjenester eller information til deltagerne.

Møde- og eventteknologi:

Anvendelse af avanceret teknologi såsom virtuelle og augmented reality-systemer, interaktive skærme og live-streaming til at forbedre deltageroplevelsen.

Målgruppeanalyse:

Målgruppeanalyse involverer undersøgelse af, hvem målgruppen for et arrangement er. Det indebærer at forstå deres demografiske træk, interesser, behov og ønsker. Dette er afgørende for at målrette marketingindsatsen og indholdet på en måde, der appellerer til målgruppen.

Networking:

Muligheden for deltagerne at møde og interagere med hinanden og potentielle forretningsforbindelser under arrangementet.

Opfølgningsplan:

En plan for at fortsætte interaktionen med deltagerne efter afslutningen af arrangementet, f.eks. med takke-e-mails, undersøgelser eller invitationer til fremtidige begivenheder.

Paneldebat:

En diskussionsform, hvor en gruppe paneldeltagere diskuterer et emne foran publikum.

Presserum:

Et dedikeret område på venue, hvor medier og pressefolk kan arbejde, interviewe og få adgang til relevant information om arrangementet.

Programlægning:

Programlægning er processen med at fastlægge rækkefølgen af aktiviteter, talere og underholdning under et arrangement. Det indebærer at oprette en tidsplan, der sikrer, at begivenheden forløber struktureret og engagerende for deltagerne.

Promovering/markedsføring:

At annoncere og skabe opmærksomhed omkring arrangementet for at tiltrække deltagerne.

Registrering:

Processen med at indsamle oplysninger og tilmeldinger fra deltagerne før arrangementet.

Risikostyring:

Identifikation, vurdering og håndtering af potentielle risici og problemer, der kan opstå før, under og efter arrangementet for at minimere negative konsekvenser.

ROI (Return on Investment):

ROI er en måling af den økonomiske værdi, som et arrangement genererer i forhold til de investerede ressourcer. Det indebærer at vurdere, om de penge og den tid, der er brugt på arrangementet, har givet en positiv økonomisk tilbagevenden, f.eks. ved at tiltrække flere kunder eller øge salget.

Sikkerhed og nødberedskab:

Planlægning og implementering af foranstaltninger for at sikre sikkerheden for alle deltagere og personale under arrangementet.

Sociale aktiviteter:

Ekstra begivenheder eller aktiviteter arrangeret for at fremme networking og social interaktion blandt deltagerne.

Sponsorship:

Sponsorship indebærer samarbejde med virksomheder, der finansierer eller støtter et arrangement i bytte for eksponering. Dette kan omfatte finansiel støtte, brandingmuligheder eller andre incitamenter.

Teknisk produktion:

Lyd-, lys- og videoelementer, der kræves til arrangementet, herunder teknikere og udstyr.

Tematisering:

Skabelsen af en bestemt atmosfære eller stemning gennem dekorationer, belysning, musik og andre elementer, der passer til arrangementets tema eller formål.

Transportkoordination:

Planlægning af transportmuligheder for deltagere, talere og personale til og fra arrangementet og eventuelle andre steder.

Udstilling:

Et område, hvor virksomheder eller organisationer kan vise deres produkter eller tjenester.

Venue:

Venue er det sted, hvor et arrangement afholdes. Det kan variere fra hoteller, konferencecentre, stadioner, teatre og mere. Valget af venue påvirker direkte begivenhedens atmosfære, størrelse og kapacitet.

Vigtige interessenter:

Enkeltpersoner eller grupper, der har stor indflydelse på eller interesse i arrangementet, f.eks. hovedsponsorer, talere eller mediepersonligheder.

Volontører:

Frivillige personer, der bidrager med deres tid og arbejde for at hjælpe med at køre arrangementet.

Workshop:

En interaktiv session, hvor deltagerne har mulighed for at deltage aktivt og lære om et specifikt emne eller færdigheder.

At have en grundlæggende forståelse for termer i eventbranchen er afgørende af flere årsager. For det første muliggør det en effektiv og klar kommunikation inden for branchen. Når alle taler det samme sprog, undgås misforståelser, og samarbejdet bliver mere produktivt og problemfrit. Med denne brancheordbog har du taget det første skridt til at styrke din karriere og fremstå mere professionel. Fra valg af ”venue” til den komplekse ‘logistikplanlægning’, – disse termer hjælper dig med at styrke dit sprog i eventbranchen.

Drømmer du om en karriere i eventbranchen, men ved du ikke helt hvor du skal starte? Læs mere om, hvordan vores forløb kan hjælpe dig liger her!