Gunnar K. Madsen fra SPOT Festival: Et stærkt brand kræver tid

Foto: Mathias Theisen – Billedet er ikke taget på Spot Festival.

Gunnar K. Madsen er daglig leder af sekretariatet for Dansk Rock Samråd (ROSA). ROSA står bag flere velkendte musikevents såsom Spot Festival, Strøm Festival og Rock Cruise. Vi har taget en snak med ham om udviklingen af et event.

Idéen skal have rod i en reel efterspørgsel

Gunnar K. Madsen har stor erfaring med udviklingen af events som de ovenfor nævnte også beretter om. Han selv mener at, ”et godt event er baseret på en enkelt historie, som gennemføres professionelt.” Hvordan ved man så om man har fat i en god ide til et event? Hvordan ved man om idéen er holdbar? ”By doing!” siger Gunnar og fortsætter: ”Idéen skal have rod i en reel efterspørgsel – erkendt eller ikke erkendt.”

Som eksempel på det kan SPOT festival nævnes. SPOT har tre målgrupper: publikum generelt, musiklivets aktører og den samfundsmæssige dimension, som udgør kultur- og erhverspolitikken. Gunnar forklarer, at disse målgrupper hver for sig eller samlet skal bakke op om idéen, heri formål og form, hvilket i sidste ende udgør eventet.

Da han selv startede, var udgangspunktet ikke at lave et event. Han så det i stedet som ”at løse et problem eller et behov for den rytmiske musik i Danmark, hvilket også er derfor, at han mere opfatter SPOT som et ”redskab” end som et ”event”.” Denne tilgang har han også haft til andre projekter, som han har været involveret i. Eksempelvis Strøm Festival, LMS, MXD, Rock Cruise, Udenfor Sæsonen mm.

I alle brancher er der udfordringer og i eventbranchen identificerer Gunnar kommunikation, finansiering, mandskab og logistik, som de typiske udfordringer. Hvad angår finansiering, er crowdfunding en voksende størrelse inden for eventbranchen. Dog fortæller Gunner at deres erfaring inden for dette er ganske beskeden, og at metoden endnu ikke er implementeret. Han mener dog, at man godt kan anskue billetsalget som en form for reel crowdfunding.

Hvordan brander man bedst sit event?

”Troværdig kommunikation omkring et seriøst produkt er en forudsætning for en langsigtet branding strategi,” siger han. Vi spurgte ind til Gunnars personlige overvejelser om det bedste event, han selv har oplevet. Til det svarede han, at han havde været til så mange gode events i forskellige kategorier, at det faktisk ikke er muligt for ham at pege på et. Men han udtaler at: ”Basis er altid, et klart produkt, troværdighed, serviceniveau, og gerne empati og humor oveni hatten.”

Af gode råd til dig der vil arbejde professionelt med eventbranchen, fortæller Gunnar: ”Et stærkt brand kræver tid – så udholdenhed og langsigtet strategi kombineret med solid produktviden og gerne et etableret fagligt netværk at arbejde ud fra. Rent finansielt KAN det være vigtigt med en solid polstring, så man kan udvikle sig efter forholdene. Men som regel HAR man ikke den økonomi – og så må man kæmpe med sin gearing af eventet – også når det går godt. Så skal man hele tiden indhente, at man er ”finansieret på klods”, om man så må sige.

Man skal være viljestærk i modgang og empatisk i medgang overfor partnere, publikum, ansatte og frivillige. Man skal både kunne omsætte egne ideer – men også være parat til at sætte egne interesser til side, når man ”mærker”, at andres ideer eller løsninger er bedst.

Vil du vide mere om ROSA og SPOT festival? Læs mere på www.rosa.org og www.spotfestival.dk

Bliv klogere på eventbranchen – læs mere på www.innovativeevent.dk