Gode råd til din fundraising

At søge økonomisk støtte er en naturlig del af processen i kreative projekter. Når du gennemgår en ansøgningsperiode, vil det hjælpe dig til at blive klogere på, hvad dit projekt er og hvor du vil hen med det. Men der er mange om buddet og hvordan skiller din ansøgning sig ud blandt 1000 andre? Vi giver et par gode råd til din fundraising, så du kan komme igennem nåleøjet.

Do’s & Don’ts

Vi starter med alt det du ikke skal gøre… 

Fondsansøgninger er ligesom jobansøgninger: Der er mange om buddet og din ansøgning skal skille sig ud for at blive taget i betragtning. Derfor er der nogle konkrete ting som kan være afgørende for om din ansøgning bliver fravalgt:

1. don’t: Projektet passer ikke til fondens formål. Når du skal søge om støtte til dit event, vil du i de fleste tilfælde søge mange forskellige fonde. Det er meget tidskrævende og resulterer ofte i masseproduktion af ansøgninger. Det skinner oftest igennem i ansøgningen og på den måde bliver din ansøgning ikke unik for den enkelte fond og dine chancer falder markant.

2. don’t: Ingen egenfinansiering. Du kan selv tage ansvar for projektet ved at finansiere noget af det selv. Det viser at det er et projekt du selv tror på og også selv har en økonomisk forpligtelse til. På den måde kan du også søge fonde til mere specifikke tiltag i dit projekt og dermed også sikre at projektet bliver realiseret uanset om du modtager støtte eller ej.

3. don’t: Urealistiske målsætninger. Det kan være svært at vide præcis, hvordan dit projekt udformer sig, men det er vigtigt at dine målsætninger er realistiske. Både for din egen skyld (for ikke at blive skuffet hvis tingene ikke bliver til noget), men også i forbindelse med din fundraising. Hvis din målsætning er for urealistisk i forhold til fx. dit budget, vil det i flest tilfælde være en typisk grund til et afslag på din ansøgning.

4. don’t: Overhold deadlinen. Det er no-go at søge en fond efter deadline. Så husk at tjekke op på hvornår der er deadline – skriv det evt. ind i en oversigt så du husker at søge i god tid. At sætte din fundraising i system kan også være med til at skabe et større overblik, og gøre fondsøgningen mere overskuelig. I din oversigt kan du skrive et par korte keywords om den enkelte fonds fokusområder, have oplysninger på kontaktpersoner, deadline for ansøgning, svarfrist og hvor mange penge du ønsker at søge.

Og så alt det gode…

1. Do: Få en blåstempling af dit event: Det er en fordel hvis du kan få blåstemplet dit event fra troværdige partnere. Det kan selvfølgelig være svært, hvis det er første gang eventet skal afholdes, men få fx. jeres venue eller en leverandør til at sige ‘god’ for jer. Det vil i hvert fald være med til at sikre validitet hos jer, og give fonden et billede af jeres event som værende professionelt og det er sådan nogle projekter, der modtager støtte. Det viser også at der er andre, der ‘tror på jer’. På den måde kan du også få nogle ambassadører med på projektet, som kan være med til at co-brande eventet.

2. Do: Få italesat dit projekt: Kom med projektets grundlæggende budskaber. Hvilken forskel vil dit projekt gøre? Og hvorfor er dit projekt vigtigt? Hold fokus på din idé, den skal være helt skarpt vinklet, så fonden præcis ved, hvad der søges støtte til. Vær konkret i forhold til hvad midlerne skal bruges til, som fx.: Udarbejdelsen af et nyt kunstområde, køb af nyt sceneudstyr etc.

3. Do: Tag kontakt tidligt: Mange fonde har en behandlingstid på seks måneder, så sørg for at ansøge i god tid. Brug også tid på at undersøge den enkelte fond, så du sikrer, at din ansøgning passer til deres krav. Start med at gennemgå listen over relevante fonde og herefter kan du markere, hvilke fokuspunkter den enkelte fond vægter, så din ansøgning kan blive skræddersyet.

4. Do: Vis at du kan følge projektet til dørs: Lav en oversigt over markedsføringen af projektet for at vise, hvordan du vil sikre at folk får øje på dit projekt. En idé kan være at lave en udførlig PR strategi, som kan vedhæftes i ansøgningen. Her er det også relevant at nævne, hvis dine samarbejdspartnere og sponsorer vil bidrage til markedsføringen som ambassadører, det er med til at styrke strategien.

5. Do: Beskriv projektets liv efter støtten: Beskriv hvordan du har tænkt dig at videreføre dit projekt efter en given projektperiode. Det har nemlig betydning for dit projekts succes, om det kan leve videre efter afvikling. Mange fonde vil gerne støtte projekter, som kan blive til noget på længere sigt. For din egen skyld er det også en god idé at gøre dig tanker om, hvor projektet skal nå hen. Hvad er ambitionen? Måske kan du lægge en 5 års plan, for at have en mere langsigtet plan.

Livet efter støtten

Når du modtager støtten til dit projekt, er arbejdet stadig ikke helt færdigt. Husk at takke de fonde og samarbejdspartnere, der har støttet dit projekt i form af logoeksponering, invitation til eventet etc.

Derudover er det vigtigt at du holder liv i dit projekt efter eksekveringen. Sørg for at holde gang i din markedsføring på de sociale medier, gennem blogs, nyhedsbrev etc. Fortæl dine følger hvor I er på vej hen. Hvad skal der ske efter afholdelsen? Skal det gentages eller ændres formatet.

10 fonde for kreative projekter

Vi har samlet en oversigt over 10 fonde, der støtter kreative projekter:

 

  1. Nordea Fonden, støtter blandt andet inden for kulturområdet
  2. Augustinus Fonden, formålet for fonden er bl.a. at virke for kunstneriske formål
  3. Bikubenfonden,fokus at bistå professionelle kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje
  4. Carlsbergfondet, lægger særlig vægt på at støtte talentudvikling og generationsskifte i dansk forskning
  5. Beckett-Fonden, almene formål inden for kunst og kultur
  6. Den obelske Familiefond, støtter kunst og sociale formål
  7. Tuborgfondet, støtter frivillige ildsjæle og hjælper med at bygge bro mellem mennesker, organisationer og offentligheden
  8. A.P. Møller fonden, støtter projekter inden for det sociale område
  9. Nordisk Kulturfond, formålet med fonden er at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande.
  10. Kulturministeriet, Almennyttige og humanitære formål

Du kan finde flere fonde på bl.a. www.fonde.dk. Derudover har mange kommuner støtteordninger i forhold til projekter, der er tilknyttet den enkelte kommune. Du kan også finde en oversigt over 400 støttemuligheder til kreative projekter på www.fundraisingtilkreativeprojekter.dk. Vær opmærksom på at du skal købe et abonnement for at få adgang til databasen.

Skrevet af Tine Ewé Jensen

Bliv klogere på fundraising og støttemuligheder til dit event, ved at deltage på Innovative Event Management. Læs mere her.